Ръководство за доклада от Белгия

Какво е доклад за превозни средства от Белгия?

Докладът за превозните средства от Белгия е полезна помощ за лицата, планиращи покупка на автомобил от този район. Позволява верификация на офертата на продавача въз основа на информациите само от официални и легални източници. Благодарение на доклада могат да се проверят техническите данни, историята и пробега на превозното средство. Докладът от Белгия съдържа:

  • Статус на превозно средство
  • Идентификация на превозно средство
  • История на превозно средство
  • Дата на първата и последната регистрация
  • Последна дата на проверката
  • Технически данни
  • Стандарт за изпусканите емисии и емисиите1) Състояние на превозното средство

Този раздел съдържа обобщена информация за текущото състояние и историята на превозното средство в Белгия. Позицията Статус на превозното средство може да ни предупреди за превозно средство след произшествие или за превозно средство след пълна щета. Разделът съдържа също така и датата на първата и последната промяна в регистъра. Ще научим също така за административния статус и легалността на превозното средство в Белгия.

belgia raport

2) Основна информация

Този раздел съдържа основни информации за превозното средство като: марка, модел, тип на каросерията, брой врати, брой места, цвят или категория на превозното средство.

basics

3) История на превозното средство

Този раздел съдържа информация за регистрацията на превозното средство в Белгия. От тук ще разберем за различните важни статуси на превозното средство, между другото за произшествията, в които е участвало, за комплектността му, дали превозното средство е било спряно от движение. Историята на превозното средство съдържа също така информации за датите на прегледите и отбелязаните пробези на превозното средство.

history

4) Технически данни

Този раздел съдържа подробен списък с технически данни за проверяваното превозно средство. Отделните позиции се отнасят за: двигателя, теглото, размерите, ремаркето, осите.

tech

5) Стандарт за изпусканите емисии и емисиите

За купувача може да бъде полезна информацията за вида на горивото, емисията на CO2, средния разход на гориво или класа на емисията на изгорели газове.

emission standard, co2, fuel consumption