Политика за поверителност

Политика за поверителност Ние защитаваме поверителността на данните на всеки потребител на нашия уеб сайт.

Администратор на данните Ви е VIN-INFO sp. z o.o. (VIN-INFO ООД) (Modelarska 18, Katowice 40-142, Polska pomoc@vin-info.pl) (Катовице, Полша). Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или обработката на лични данни от нас, както и ако желаете да изпратите разпореждане относно Вашите данни, моля, свържете се с нас на имейл адреса, посочен по-горе.

I. Обработвани лични данни, цели, правни основания и периоди на обработка

Можем да събираме, съхраняваме и обработваме следните видове данни:

- информация за компютъра на потребителя, посещенията му в уеб сайта и използването на уеб сайта (по-конкретно: IP адрес, географско местоположение, демографски данни, интереси, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препратка към уеб сайта, начален час и продължителност на посещението, показване на уеб сайта, навигиране в уеб сайта), която обработваме въз основа на законно обоснованите ни интереси за статистически цели и управление на уеб сайта, както и за директен маркетинг, за периода до прекратяване на тези дейности или до подаване на ефективно възражение, с Ваше съгласие с използване на профилиране за периода до оттеглянето му (повече за това съгласие по-долу).

- информация, необходима за предоставяне на услугите, достъпни на уеб сайта (по-специално: имейл адрес, име и фамилия, адрес, данъчен идентификационен номер, номер на банкова сметка, номер на транзакция, съдържание на кошницата) и информация, свързана с регистрацията в уеб сайта (по-конкретно имейл адрес, данни за вход, парола), която обработваме въз основа на договора, описан в Правилата, с цел неговото сключване, изпълнение и прекратяване за срока на действие и валидност на договора и въз основа на законно обоснованите ни интереси с цел оспорване на претенции, свързани с договора, и за защита на личните данни на потребителите на уеб сайта, предоставени по време на регистрацията, за период до 6 години от годината, в която договорът е бил изпълнен или прекратен, или до подаване на ефективно възражение, но не по-рано от приключване на оспорването на претенциите, свързани с договора, и изтичане на давността, и въз основа на нашите правни задължения, произтичащи от Закона за счетоводството и Данъчния кодекс за периодите, посочени в тези закони (понастоящем съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството и чл. 32 § 1 от Данъчния кодекс периодът е 5 години от началото на годината, следваща финансовата година, за която се отнасят данните);

- информация, свързана с абонамента за информационните услуги на уеб сайта, по-специално електронния бюлетин (имейл адрес) въз основа на Вашето съгласие за периода на функциониране на тези услуги или до оттегляне на съгласието;

- информация, необходима за комуникация (по-конкретно имейл адрес, име и фамилия, телефонен номер и съдържание на кореспонденцията), която обработваме въз основа на законно обоснованите ни интереси, за да комуникираме с Вас и за защита от претенции, за период до 6 години от годината, в която е приключила кореспонденцията или до подаване на ефективно възражение.

Ia. Автоматично вземане на решение с профилиране

Обработваните от нас Ваши данни могат да бъдат използвани от нас или нашите партньори за автоматизирано вземане на решения само за реклама на нашите услуги на други уеб сайтове. Това се дължи на факта, че нашите партньори, които ни предоставят рекламни услуги, могат да създават т.нар профил на Вашите интереси и да Ви показват на уеб сайтовете на трети страни реклами на нашите услуги с помощта на бисквитки или подобни технологии, защото веднъж сте използвали тези услуги или сте посетили нашия уеб сайт. Такъв профил обаче може да бъде създаден само с изричното Ви съгласие, за което молим при посещаване на нашия уеб сайт. Ако не дадете такова съгласие, няма да бъде създаван Ваш профил. Във всеки един момент можете да оттеглите даденото съгласие, като ни информирате чрез съобщение на имейла или в настройките на профила на уеб сайта, ако имате такъв, без да се влияе законността на обработката, направена въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

II. Бисквитки (cookies)

Сайтът използва файлове, наречени „бисквитки“ (cookies), които ни дават възможност да го персонализираме според нуждите на неговите потребители, като разработваме и анализираме статистически данни за използване на сайта от тях. Тези статистики не се отнасят до личните данни на потребителите на уеб сайта.

Бисквитката съдържа информация, изпращана от мрежовия сървър до браузъра, която се записва в същия този браузър След това тази информация се предава обратно към сървъра всеки път, когато браузърът отваря уеб сайт от този сървър. Това дава възможност на сървъра да идентифицира и проследява браузъра.

Уеб сайтът използва както „сесийни“, така и „постоянни“ бисквитки. Уеб сайтът използва сесийни бисквитки за: проследяване на потребителите, използващи уеб сайта. Уеб сайтът използва постоянни бисквитки за: разпознаване на потребителите, посещаващи уеб сайта.

Сесийните бисквитки се изтриват от компютъра на потребителя със затварянето на браузъра. Постоянните бисквитки остават в компютъра на потребителя, докато не бъдат изтрити или до изтичане на датата им на валидност.

За да направим анализ на използването на уеб сайта от потребителите, използваме Google Analytics. Google Analytics обработва статистическата информация, както и друга информация относно използването на уеб сайта, с помощта на бисквитките, записвани на компютрите на потребителите. Тази информация за уеб сайта служи за изготвяне на рапорти за използването на уеб сайта. Тази информация се съхранява от Google. Политиката за поверителност на Google можете да намерите на адрес: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Трети страни, по-специално нашите рекламодатели или доставчиците на платежни услуги, които си сътрудничат с нас, могат също да използват бисквитки по отношение на потребителите на уеб сайта при условията, определени в техните уеб сайтове.

Съгласието за използване на бисквитки от нашия уеб сайт се изразява чрез настройките, които сте избрали в браузъра. Повечето браузъри дават възможност да се избере опция за отхвърляне на всякакви бисквитки или бисквитки на трети страни. Например в Internet Explorer може да се избере опция за отхвърляне на всякакви бисквитки чрез щракване на „Инструменти“/„Интернет опции“/„Поверителност“ и избиране на опцията „Блокиране на всички бисквитки“. Отхвърлянето на всякакви бисквитки обаче може да затрудни и дори да направи невъзможно използването на уеб сайтовете.

III. Получатели на данни

Нашите служители и сътрудници могат да имат достъп до данните на потребителите, ако това е необходимо за постигане на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, при което те са длъжни да защитават тези данни.

Можем да предоставяме данните Ви на субекти, с които си сътрудничим и които обработват тези данни от наше име (получател на данни), извършващи дейност в областта на: счетоводството, информатиката, хостинга, статистиката, маркетинга, интернет търсачките, социалните мрежи.

Данните могат да бъдат предавани извън ЕС, но само на държави или субекти в съответствие със законодателството на ЕС, по-специално на субекти в САЩ, обхванати от програмата за защита на поверителността (Privacy Shield, вижте https://www.privacyshield.gov/).

Освен това можем да предаваме на публични субекти данни относно потребителите само в степента, изисквана от нас от приложимото законодателство.

IV. Права на потребителя

Като потребител на уеб сайта имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, както и да поискате тяхното поправяне, изтриване или ограничаване на обработката им, а също така да възразите срещу обработката прехвърлянето на тези данни. За тази цел се свържете с нас с помощта на формуляра за контакт или на имейл адреса, или променете съответно настройките на профила си в уеб сайта, ако имате такъв.

Като потребител на уеб сайта имате право да подадете жалба срещу дейността ни относно обработката на личните Ви данни до председателя на Службата за защита на личните данни в Полша или нейния еквивалент в друга държава от ЕС в зависимост от Вашето място на пребиваване, работа или от мястото на извършване на предполагаемото нарушение.

V. Сигурност на данните

Използваме подходящи технически и организационни средства за осигуряване на сигурността на данните, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на данните на потребителите.

Ние съхраняваме данните, предоставени ни от потребителите, на нашите защитени сървъри (защитени с пароли и защитни стени). Всички електронни транзакции и трансфери на поверителни данни се извършват чрез SSL технология.

Подчертаваме, че по принцип предаването на данни в Интернет е свързано с опасности. Ние обаче използваме различни видове средства за осигуряване на защитата на личните данни. Ако искате да ни дадете предложения, що се отнася до използването на такива средства, свържете се с нас чрез формуляра за контакт или ни изпратете имейл.

Потребителите носят отговорност за гарантиране на поверителността на собствените си пароли и други данни, които не трябва да разкриват на трети страни. Никога не искаме от потребителите да ни предоставят паролите си (освен когато влизат в уеб сайта).

VI. Сайтове на трети страни

Уеб сайтът съдържа връзки към сайтовете на трети страни. Не носим отговорност за политиката за поверителност или практиката в тази област, използвана на сайтовете на трети страни. Тези уеб сайтове, по-специално тяхното съдържание и връзките към тях, могат постоянно да се променят и да имат свои собствени политики за поверителност и други разпоредби, с които трябва да се запознаете. Ние защитаваме поверителността на данните на всеки потребител на нашия уеб сайт.