условия за ползване

terms

I. Въведение

 1. Настоящите Условия за ползване установяват правилата за използване на уебсайта, управляван под името „VIN-INFO“ в интернет домейн „vin-info.pl, vin-info.com“ (наричан по-долу „Уебсайтът“). Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване или някоя от техните разпоредби, моля, не използвайте уебсайта.
 2. Уебсайтът се управлява от VIN-INFO sp. z o.o. със седалище на адрес: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Полша), регистрирано в регистъра на предприемачите, поддържан от Окръжния съд в Катовице-Изток под KRS номер 0000348800, с акционерен капитал от 65 000 PLN и данъчен идентификационен номер в Полша NIP: PL6342735908. Можете също така да се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта или на имейл адрес: support@vin-info.com. По въпроси, свързани с уебсайта и услугите, предоставяни на него, ние основно комуникираме чрез електронна поща.
 3. Основната цел на уебсайта е да предостави на своите потребители колкото се може повече технически, исторически и други данни за конкретен автомобил във формата на Доклад (вижте Раздел II от Условията за ползване), базиран на основните данни за идентификация на автомобила, предоставени от потребителите. Ние подготвяме Доклада на базата на данни от Източници (вижте Раздел II от Условията за ползване) и го предоставяме на потребителите чрез уебсайта.
 4. Въпреки усилията ни да направим Доклада надежден източник на знания за конкретен автомобил, не е възможно да се провери напълно точността на данните, съдържащи се в него, спрямо текущото фактическо състояние. Например, ако данните в Доклада са записани с грешки в Източниците, Докладът може да повтори тези грешки и да се различава от текущото фактическо състояние. Ето защо Докладът трябва да се разглежда само като помощно средство за оценка на историята и състоянието на даден автомобил, а след това винаги да се проверява директно текущото фактическо състояние на автомобила и неговите документи, особено преди да вземете решение за неговото закупуване.
 5. Ако забележите несъответствия между Доклада за дадено превозно средство и текущото фактическо състояние на това превозно средство, ще сме благодарни, ако ни уведомите за това. Данните от Източници, произхождащи от трети страни, са независими от нас, обаче в случай на обосновани съмнения относно точността на тези данни с фактическото състояние, за да се избегне заблуждаване, можем да спрем предоставянето на съмнителни данни в Докладите и да уведомим лицето, от което произхождат данните, като запазим информация за тази ситуация.
 6. Обхватът на информацията в Доклада може да варира за всяко превозно средство. Възможността за получаване на определена информация в даден момент зависи от това дали тази информация е налична в Източниците в този момент. Преди да поръчате Доклад, можете да проверите дали конкретен обхват на информация за дадено превозно средство може да бъде проверен от нас в Източниците.
 7. Докладът не съдържа лични данни, само данни за конкретен автомобил.
 8. Услугите, предлагани на уебсайта, са предназначени за физически лица, юридически лица и други субекти, които имат място на живеене или седалище в географските граници на Европа (в частност страните от Европейската икономическа зона) и Северна Америка.
 9. Услугите на уебсайта са насочени изключително към лица, които са на поне 18 години и имат пълна правоспособност.
 10. Правилата за обработка на лични данни от наша страна и използването на бисквитки са съдържани в нашата Политика за поверителност, достъпна на Уебсайта.
 11. За да използвате Уебсайта, потребителят трябва да използва устройство с интернет достъп, с правилно инсталиран и конфигуриран интернет браузър в най-новата версия и с актуален софтуер за преглед на PDF файлове, както и да има активен имейл адрес. За използване на определени функционалности на Уебсайта са необходими софтуер Java Script и разрешение за използване на специфични бисквитки. Ние не носим отговорност за липсата на достъп до данни, публикувани на нашия Уебсайт, поради несъответствие на устройството на потребителя с посочените по-горе технически изисквания.

II. Дефиниции

 • В тези Условия за ползване, следните термини ще имат значението, което е приписано на тях:
  • "Потребител" означава всяко физическо лице, действащо с цели, не свързани с техния бизнес или професионална дейност, както и всяко физическо лице, използващо услугите, достъпни на Уебсайта, за цели, директно свързани с техните бизнес дейности, ако те не имат професионален характер за тях, особено произтичащи от предмета на техните бизнес дейности, посочени в съответния публичен регистър.
  • "Доклад" означава набор от различни типове данни за конкретен автомобил, получени от Източниците според текущото състояние в момента на получаване на тези данни, които ние предоставяме чрез Уебсайта. Тези данни могат да съдържат информация относно историята на автомобила, технически данни, мерки за подобряване на безопасността на автомобила и др. Тези данни трябва да се третират само като помощно средство за оценка на историята и състоянието на даден автомобил, тъй като те не са напълно проверени за съответствие с текущото фактическо състояние.
  • "Източници" означава всички налични източници на данни за превозни средства, по-специално нашата база данни и други бази данни, достъпни за нас, поддържани от трети страни, включително публични бази данни (например, Национална система за информация за заглавията на моторни превозни средства, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; Национална администрация за безопасност на автомобилния трафик, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Агенция за услуги на превозни средства и оператори, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), както и други общодостъпни източници на такива данни. Източниците не представляват официален регистър, въпреки че определени данни, съдържащи се в тях, могат да произлизат от такива регистри.

III. Права върху съдържанието на уебсайта

 1. Съгласно другата информация на Уебсайта, всички права на интелектуална собственост върху Уебсайта и съдържанието, достъпно на него (текстово, графично или друго), включително търговски марки и други графични или вербални елементи, са запазени и принадлежат на нас или на нашите лицензодатели.
 2. В частност, следните действия са забранени:
  • повторно публикуване на материали, получени от Уебсайта (включително повторно публикуване на друг уебсайт),
  • продажба, наем, заем, дарение, прехвърляне или подлицензиране относно уебсайта или материалите от уебсайта,
  • публично споделяне на каквито и да било материали от Уебсайта,
  • възпроизвеждане, дублиране, копиране или друга комерсиална употреба на материали от Уебсайта, или
  • е. редактиране или по друг начин модифициране на материалите на уебсайта, без предварителното ни изрично писмено съгласие.

IV. Използване на уебсайта

 1. Забранено е използването на Уебсайта по начин, който може да го повреди или да засегне негативно възможността за използване на него, както и използването на Уебсайта по всякакъв друг начин, който е незаконен, неправомерен, вреден или свързан с каквато и да е незаконна, неправомерна или вредна цел или дейност.
 2. Забранено е използването на уебсайта за копиране, използване, съхранение, предаване, изпращане, публикуване или разпространение на материали, които съдържат или се отнасят до шпионски софтуер, вирус, троянски кон, червей, регистратор на клавишни натискания, rootkit или друг вреден софтуер или устройство.
 3. Забранява се получаването на данни от Уебсайта, които не са били предоставени на потребителите от нас, както и всяко системно или автоматично придобиване на данни от Уебсайта или данни, свързани с Уебсайта (включително използването на следните техники: скрейпинг, дата майнинг, извличане на данни и събиране на данни) без нашето писмено съгласие.
 4. Забранено е използването на Уебсайта за предаване или изпращане на непоискана търговска информация.
 5. Забранено е използването на Уебсайта за каквито и да е маркетингови цели без нашето писмено съгласие.
 6. Потребителите са задължени да актуализират своите данни, предоставени на уебсайта по време на регистрацията, особено личните данни, включително данни за вход и имейл адрес.

V. Ограничен достъп до ресурсите на уебсайта

 1. Достъпът до части от ресурсите на уебсайта е ограничен. Запазваме си правото да ограничим достъпа до други ресурси на уебсайта или да ограничим достъпа до целия уебсайт, съобразно правата на потребителите, произтичащи от предварително сключени договори.
 2. Ако потребител получи от нас потребителско име или парола, които му позволяват достъп до ресурси с ограничен достъп, разположени на Уебсайта, или до друго съдържание или услуги с ограничен достъп, потребителят е задължен да защити паролата и потребителското име, така че те да не бъдат разкрити на трети страни.

VI. Съдържание, публикувано на уебсайта от потребителя

 1. Съдържанието, публикувано на уебсайта от потребителя, не трябва да е незаконно, в противоречие с правилата на социалното съвместно съществуване, нетикета или други установени обичаи, не трябва да нарушава правата на трети страни, нито може да доведе до каквито и да е искове или правни действия срещу потребителя, нас или която и да е трета страна (във всеки случай, до степента на приложимото законодателство).
 2. Забранено е публикуването на каквото и да е съдържание на Уебсайта, което е или е било предмет на текущи или заплашващи бъдещи съдебни или подобни процедури.
 3. Запазваме си правото да модифицираме или премахнем всяко съдържание, публикувано, съхранявано или публикувано на уебсайта, особено ако се окаже, че е незаконно.
 4. Съгласно разпоредбите на тези Условия за ползване и приложимото законодателство, ние не сме задължени да наблюдаваме съдържанието, публикувано или поставено на уебсайта от потребителя.
 5. Всичко съдържание, публикувано от потребителя на уебсайта, трябва също така да се съхранява на собствените им устройства за допълнителна защита срещу загуба.

VIII. Предоставяне на доклада и плащания

 1. Достъпът до определени ресурси на уебсайта, по-специално получаването на доклад, е платен. В такива случаи плащанията се извършват изключително чрез платежната услуга, посочена на уебсайта (като PayPal или PayU), с кредитна карта или по друг начин, посочен там.
 2. За да получите Доклад, първо трябва да предоставите основните данни за идентификация на превозното средство (посочени във формулярите на Уебсайта), които ще ни позволят да проверим и представим предварителна информация дали и какъв обхват на информация за превозното средство може да бъде проверен от нас в Източниците. След това, въз основа на предварителната информация, предоставена от нас, трябва да изберете обхвата на информацията, която да бъде предоставена в Доклада, метода на плащане и да се регистрирате или влезете в Уебсайта, за да ни позволите да предоставяме услуги. Договорът между потребителя и нас за предоставяне на Доклада се счита за сключен в момента на плащане от страна на потребителя. Тези Условия за ползване са част от този договор. Докладът се предоставя автоматично на Уебсайта, веднага след успешното извършване на плащането.
 3. Плащанията за услуги, достъпни на уебсайта чрез посочените там платежни услуги (като PayPal или PayU), са предмет на общите условия на тези услуги, достъпни на техните уебсайтове.
 4. Цените на нашите услуги, по-специално Доклада и допълнителните услуги, са изброени на Уебсайта.
 5. След получаване на Доклада, може да бъде поръчана ДДС фактура чрез акаунта на потребителя с предоставените данни. Използването на платени услуги се счита за приемане на използването на електронни фактури.
 6. На уебсайта можете да поръчате пакети, които позволяват получаване на доклади за определен брой превозни средства, в рамките на определен период от време и за определена цена, посочена на уебсайта. Ако източниците са временно недостъпни поради технически причини за период, по-дълъг от един ден по време на валидността на пакета, срокът на валидност на този пакет ще бъде удължен съответно при заявка от потребителя.
 7. За потребителите, които не са консуматори, забавянето в предоставянето на доклада, свързано с технически проблеми, причинени от трета страна, срив или поддръжка, или актуализация на софтуера, не представлява нарушение на договора за предоставяне на доклада.
 8. Купените доклади са налични на уебсайта за минимум 30 дни. След този период, те могат да бъдат напълно премахнати от уебсайта.

VIII. Допълнителни услуги

 1. Уебсайтът може също така да предоставя безплатни непрекъснати услуги, допълващи предоставянето на отчети, включително:
  • предоставяне на потребителя с акаунт на уебсайта, създаден по време на сключването на първия договор за предоставяне на доклад, с цел предоставяне на доклада и улесняване на по-нататъшното използване на услугите, достъпни на уебсайта;
  • доставяне на бюлетин до потребителя.
 2. В случай на допълнителни услуги за предоставяне на Доклада:
  • можем да преустановим предоставянето на услугата с незабавно действие в случай на нарушение на Условията за ползване от страна на потребителя (вижте раздел XII от Условията за ползване), и в случай на прекратяване на нашата дейност или значителна промяна в нейния предмет, с двуседмично предизвестие;
  • можем да прекратим предоставянето на услугата с незабавно действие в случай на получаване на обратна информация, че конкретен имейл адрес не съществува, както и в случай на неактивност на потребителя в неговия акаунт на Уебсайта за период от поне една година, с двуседмично предизвестие;
  • Потребителят на уебсайта може по всяко време да се откаже от тези услуги с незабавно действие. Ако желаете да изтриете акаунт, това може да стане, като ни уведомите чрез един от методите за комуникация с нас, изброени в раздел I.2. от Условията за ползване или като използвате настройките на потребителския акаунт, ако такава опция е налична. Можете да се отпишете от бюлетина, като кликнете върху връзката за отписване във всяко съобщение от бюлетина.

IX. Изявления и откази от отговорност

 1. На основание на договора с потребителя за предоставяне на Доклада, ние се ангажираме да предоставяме данни за конкретен автомобил, които са ни налични от Източниците в този момент. Следователно, може да се случи някои очаквани данни да не са налични в Източниците. В резултат на това, Докладът представлява само помощ и насоки за потребителя. Поради обективни причини, не сме в състояние да гарантираме, че данните в Доклада са пълни, актуални и напълно съответстват на текущото фактическо състояние на автомобила.
 2. Ако спецификацията на основната информация за превозното средство, съдържаща се в Доклада, е базирана на декодиране на данни от VIN номера, присвоен на превозното средство от производителя, тя няма да показва промени, направени в конкретното превозно средство след производството му.
 3. За потребители, които не са консуматори, до степента, предвидена от приложимото законодателство, ние не даваме представи (в частност относно стандартите за изпълнение на услуги на уебсайта и използването му), изключваме гаранциите, не предоставяме гаранции за качество и не гарантираме правилността на декодирането на основните данни за идентификация на превозното средство, в частност номера VIN.

X. Ограничаване на отговорността

 1. Целта на разпоредбите в тези Условия за ползване не е да ограничават или изключват нашата или потребителската отговорност по начин, който е в противоречие със закона; по-специално, Условията за ползване не изключват нашата или потребителската отговорност за щети, причинени от умишлен простъпка.
 2. Изключенията и ограниченията на отговорността, предвидени в Условията за ползване:
  • подлежат на ограниченията, посочени в параграф 1 по-горе;
  • приложимо за всички отговорности, които могат да възникнат по силата на Условията за ползване във връзка с тяхната предметна област, включително договорна отговорност, деликт или друга подобна отговорност;
  • не се прилага за Потребители.
 3. За потребители, които не са консуматори, до степента, в която е възможно съгласно приложимото законодателство, ние не носим отговорност за:
  • щети от какъвто и да е вид, по-специално за изгубени печалби, освен ако щетата не е причинена от наша умишлена вина;
  • загуба или повреда на всякакви данни, бази данни или софтуер, както нашите, така и на потребителя.
 4. Ние не носим отговорност за никакви щети, произтичащи от събитие или събития, които са извън нашия контрол, освен ако не е предвидено друго от задължителните разпоредби на закона.
 5. Докладът се предоставя изключително на потребителя, който е страна по договора с нас за предоставяне на доклада и не трябва да бъде публикуван без нашето предварително съгласие.
 6. За потребители, които не са консуматори, ако информацията, съдържаща се в Доклада, произлиза от Националната система за информация за заглавията на моторни превозни средства (NMVTIS), използването на уебсайта означава приемане на ограниченията за отговорност, посочени от NMVTIS на уебсайта на vehiclehistory.bja.ojp.gov, и ако те произлизат от базите данни на Националната администрация за безопасност на пътния трафик (NHTSA) или Агенцията за услуги на превозни средства и оператори (VOSA), използването на уебсайта означава приемане на регламентите на тези бази данни.

XI. Обезщетение

 • Потребителите, които не са консуматори, ни защитават от обезщетение за всички загуби, щети, компенсации, разходи, задължения и разходи (включително разходи, свързани с всякакви процедури и всяка сума, платена от нас на трета страна като уреждане) свързани с каквото и да е нарушение на тези Условия за услуги от страна на потребителя, и са задължени да ни възместят всички разходи, които ние сме направили във връзка с това.

XII. Нарушения на условията на договора

 • Съобразно всичките ни други права, произтичащи от тези Условия за ползване, ако потребител наруши Условията за ползване по какъвто и да е начин, можем да предприемем такива действия, които считаме за подходящи за реагиране на нарушението, за предотвратяване на допълнително нарушение и ограничаване на допълнителните щети, включително преустановяване на достъпа на потребителя до Уебсайта, предотвратяване на достъпа на потребителя до Уебсайта, блокиране на достъпа до Уебсайта за определен IP адрес, свързване с интернет доставчика на потребителя, за да се блокира достъпът до Уебсайта, прекратяване на договорите, които ни свързват с потребителя и изтриване на неговия акаунт, или предприемане на правни действия.

XIII. Изключване на правата на трети страни

 • Условията за ползване определят само взаимоотношенията между нас и потребителите на уебсайта и не предоставят никакви права на трети страни или ги правомощават да прилагат някоя от разпоредбите си или да изискват изпълнението на тези разпоредби. Изпълнението на разпоредбите на Условията за ползване не изисква съгласието на никаква трета страна.

XIV. Предаване

 1. Потребителите не могат да прехвърлят, да споделят с други или по друг начин да разполагат с правата и задълженията, произтичащи от договора, който ни свързва с тях, нито да поемат задължения относно тези права и задължения.
 2. За потребителите, които не са консуматори, запазваме правото да прехвърлим правата и задълженията, произтичащи от договора, който ни свързва с тях, на трета страна без съгласието на тези потребители.

XV. Жалби и алтернативно решаване на спорове

 1. В случай на технически проблеми, свързани с Уебсайта, или ако Докладът, предоставен от нас, съдържа данни, които не съответстват на фактическото състояние или са остарели, или за подаване на въпроси, предложения или жалби относно Уебсайта (жалби), трябва да се използва един от методите за комуникация с нас, посочени в Раздел I.2. на Условията за ползване. Ние се стремим да отговорим бързо, най-късно в рамките на 14 дни.
 2. За потребителите съществува възможност за използване на алтернативно решаване на спорове. В Полша подробна информация по тази тема, включително списък на организациите, които предоставят помощ в такива ситуации, може да бъде намерена на уебсайта на Управлението за конкуренция и защита на потребителите: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Съществува също възможност за използване на онлайн решаване на спорове чрез платформата ODR (Online Dispute Resolution) предоставена от институциите на ЕС на: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Въпреки това, използването на алтернативно решаване на спорове е доброволно за всяка страна.

XVI. Приложимо право и юрисдикция

 1. Тези Условия за ползване са съобразени с полското законодателство, и в обхвата, който не е регулиран в Условията за ползване, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс от 23 април 1964 г., Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (в отношение на потребителите) и Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г.
 2. За потребители, които не са консуматори, и за потребители, които са консуматори, чието място на живеене е в Полша на датата на сключване на договора за предоставяне на доклада, всички спорове, свързани с тези Общи условия за ползване или Политиката за поверителност, ще бъдат подложени на изключителната юрисдикция на полските съдилища.

XVII. Разделност

 • Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима от съд или друга компетентна институция, останалите разпоредби на Условията за ползване остават обвързващи. Ако невалидната или неприложимата разпоредба би била валидна, след като част от нея бъде премахната, тази част ще се счита за изтрита, а остатъкът от разпоредбата ще се счита за валиден и приложим.

XVIIII. Промяна на Условията за ползване

 1. Условията за ползване могат да бъдат променени по валидни причини, които включват: съответствие с в момента приложимите закони, значителни промени в покупателната способност на парите, значителни промени в нивото на минималните или средните заплати, непредвидени и независими събития, които са извън контрола на страните (като война, бунтове, природни бедствия, епидемии), значителни промени в характера или начина на провеждане на нашата бизнес дейност и предоставяне на услуги на Уебсайта, промени в процедурата за покупка на услуги на Уебсайта, промени в наличните методи за плащане и промени в сигурността на Уебсайта и неговите потребители.
 2. Промените се извършват чрез публикуване на Общите условия в тяхната нова редакция на Уебсайта и чрез незабавно уведомяване на потребителите, които използват нашите услуги, предоставени чрез Уебсайта и ни са предоставили своя имейл адрес. Общите условия в тяхната нова редакция влизат в сила 14 дни след публикуването на Уебсайта и ще се прилагат само към договори, сключени след тяхното влизане в сила и към непрекъснати услуги (като поддържане на потребителска сметка, бюлетин). В рамките на 14 дни след получаване на уведомление за промяна в Общите условия, потребителят може да откаже услугите, които предлагаме, с незабавно действие, като ни уведоми по имейл или чрез кликване на връзката, предоставена в имейла с уведомлението за промяна, която позволява отказване на услугите.
 3. За потребители, които не са консуматори, промяна в нашите контактни данни не представлява промяна в тези Условия за ползване.

XIX. Право на отказ от договора

 1. Законовото право на отказ от договора не е налично за потребители, които не са консуматори.
 2. Законовото право на отказ от договора не е налично за потребители, които са потребители, тъй като Докладът представлява цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, за което Потребителят е длъжен да плати цена, и предоставянето на Доклада се инициира само с предварителното съгласие на Потребителя и след като Потребителят е информиран за загубата на това право в резултат на даването на такова съгласие и признаването на това, и след това получаване на потвърждение от наша страна по този въпрос (както е описано в член 38(1)(13) от Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г.).

Версия правил обслуживания, действующая с 20 декабря 2023 года